Loader
x

Ambtenarenteam sluit akkoord groeistrategie Curaçao

00

Een team van ambtenaren heeft in Nederland woensdag een akkoord gesloten omtrent de groeistrategie van de Curaçaose regering. Staatssecretaris Raymond Knops en Premier Eugene Rhugghenaath hebben vandaag het akkoord getekend. In januari heeft Nederland toegezegd Curaçao te zullen
helpen bij het traject dat bewandeld moet worden. Het akkoord dat vandaag is getekend betekent nog niet dat de aanwijzing van tafel is. Curaçao moet de inkomsten omhoog schroeven om ervoor te zorgen dat het tekort op de begroting van de afgelopen drie jaar van ongeveer 112 miljoen gulden niet verder stijgt. De regering zal over de verhoging van de omzetbelasting, de accijnzen en de vuilnisophaalbelastingen met zijn sociale partners in een nationaal dialoog treden om tot een consensus te komen.

Er is overeenstemming bereikt tussen Nederland en Curaçao over een Groeiakkoord. Het Groeiakkoord is gebaseerd op de groeistrategie en geeft nadere uitwerking aan het samenwerkingsconvenant die op 21 januari 2019 is getekend. Met het akkoord committeert Curaçao zich aan het bereiken van een structureel begrotingsevenwicht, het compenseren van de tekorten, het verlagen van de overheidsschuld en een realistisch pad naar duurzaam gezonde overheidsfinanciën.

Het nieuws met Oscar

Like ons op Facebook